دزدي

باباي من ميگه: بابا جان ما هم كه اين همه بحث از درستي و مال حلال ميكنيم  تو اين مملكت دستمون به جايي نميرسيد وگرنه ما هم بيشتر از اينها دزدي ميكرديم

/ 5 نظر / 15 بازدید
تنبل

آپ شدن اين وبلاگ هم تله پاتی شده

سایه

شعرتون گشنگ بود منم مثل آشنا یه مصرعشو انتخاب می کنم تو مرا يار گرفتی، زچه از بخت بنالم؟ تو مرا بال گشودی، زچه بر عرش نبالم؟

آشنا

من هم دقيقا اين نظر رو دارم حتی ۹۰٪ سياسيون فريادشون اينه که تو بيا پايين من برم بالا بخورم ..... کيه ميتونه تضمين کنه که وقتی تو شرايط قرار گرفت درست عمل می کنه؟؟؟

سايه

اما حرف از بی نقص بودن نيست حرف از همیشه درست عمل کردن نیست حرف از وجدان داشتنه ... اين ديگه حداقلشه ... حرف از اينکه يه حقايی آگاهانه داره ضايع ميشه... کاش فقط عدم شايستگی بود

تنبل

من هميشه ان رو گفتم ما مديران ما نمیخاد مديريت بلد باشند بهتره وجدان داشته باشند