ابوریحان جدید

ابوریحان میگه: کدامیک از این دو امر بهتر است؟ بدانم و بمیرم یا ندانم و نادان درگذرم؟

من میگم وقتی نادان باشی از دو جهت بهتره

یکی اینکه  تو زندگی کمتر  میفهمی خیالت هم راحته آرامش داری

دوم  اینکه موقع مردن دلت نمیسوزه چون به هیچ دردی تو این دنیا نمیخوردی

 

من هیچ موقع دوست نداشتم جای یکی مثل دکتر حسابی باشم اونوقت دلم نمی اومد بمیرم.

 

/ 0 نظر / 24 بازدید