صادقانه ترين شغل

 به نظر من صادقانه ترين شغل رو تو اين مملكت دزدها دارند. چون فقط اونها هستند كه به دزد بودن خودشون اعتراف ميكنند.

 اكثر شغلهايي كه ما داريم  همون شغل دزديه ولي چون توي چارتهاي سازماني نميشد همه رو دزد نوشت اسمهاشو عوض كرديم:

محق...

استا..

دكت....

پزش....

رانن...

معل...

تاج...

كارمن...

/ 0 نظر / 18 بازدید