نسل

پدران ما که نسل رادیو بودند اون شدند

ما که نسل تلویزیون بودیم این شدیم

اینهای که نسل ماهواره هستند چه شوند

---------------------------------------------------------------------

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید