شمال شهر

افزایش تعداد خانمهای چادری و مردان با چهره های موجه با ماشین های آخرین سیستم در شمال شهر دو حالت بیشتر ندارد:

۱- یا   مردم پولدار متدین تر شدند      

۲- یا مردم متدین تر پولدار تر شدند

 --------------------------------------------------------------------------------

نوشته بود: خوبی ما پابرهنه ها اینه که ریگی به کفشمون نیست.

 

 

/ 2 نظر / 14 بازدید